top of page

Garantie en reparatie

Wij zorgen ervoor dat de producten die we aanbieden, voldoen aan wat wij beloven. Ze moeten goed zijn, bruikbaar zijn zoals je zou verwachten, en ze moeten voldoen aan de wet.

Een garantie van ons vermindert je wettelijke rechten niet. Je hebt nog steeds alle wettelijke rechten ook wanneer de garantie verlopen is.

Als er al bij ontvangst iets mis is met wat je hebt gekocht, moet je dat binnen 2 weken aan ons laten weten. Als je het dan terugstuurt, moet het wel in de originele verpakking en in goede staat zijn. Als zich pas later een probleem voordoet en je doet een beroep op de garantie dan hoeft het product niet in de originele verpakking te worden gestuurd maar moet je het natuurlijk wel goed verpakken.

De garantieperiode die wij geven op onze pressure canners is 2 jaar na ontvangst door jou van het product. Maar we zijn niet verantwoordelijk als het product niet goed werkt voor een specifiek gebruik dat jij in gedachten had en dat niet in de handleiding (die kun je ophalen met de QR code op de doos) beschreven is.

De garantie geldt niet wanneer:

• Je zelf aan de spullen hebt geknutseld of als anderen dat hebben gedaan.

• De spullen ongewoon zijn behandeld of niet volgens de instructies van ons (die je kunt vinden in de handleiding) zijn gebruikt.

Alle voorwaarden met betrekking tot garantie en reparatie kun je terugvinden in onze algemene voorwaarden die je kunt bekijken op onze site.

bottom of page